FJALË

Fjalor Shqip

HUAZOJ kal.

  • 1. Marr diçka hua prej dikujt; huaj.
  • 2. gjuh. Marr prej një gjuhe tjetër fjalë a njësi të tjera gjuhësore dhe i përdor në gjuhën amtare.