FJALË

Fjalor Shqip

LAVËRTAR m.

  • Bujku që lëron arën me qe; pendar. Lavërtar i mirë.