FJALË

Fjalor Shqip

LAVDIMADH mb. poet.

  • Që ka lavdi të madhe, që është mbuluar me lavdi. Popull lavdimadh. Ushtri (brigadë) lavdimadhe. Tokë lavdimadhe.