FJALË

Fjalor Shqip

LAVDIPLOTË mb. poet.

  • Që është mbuluar me lavdi; lavdimadh. Popull lavdiplotë. Vepër lavdiplotë.