FJALË

Fjalor Shqip

LEKËN f. zool.

  • Femra e koranit. Lekna pikalore (me pika). Lekna e liqenit. Lekna e verës.