FJALË

Fjalor Shqip

LIGJIM I m. vjet.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve LIGJOJ I, LIGJOHEM.
  • 2. Diçka që vërteton se dikush është i pafajshëm, shfajësim.


LIGJIM II m.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve LIGJOJ II, LIGJOHET.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →