FJALË

Fjalor Shqip

MINERALMBAJTËS mb.

  • Që përmban mineral, që ka minerale, xeherormbajtës. Shtresa (fusha) mineralmbajtëse.