FJALË

Fjalor Shqip

MUZIKOLOGJI f.

  • Shkenca që studion teorinë dhe historinë e muzikës; shkenca që studion kulturën muzikore të popujve.