FJALË

Fjalor Shqip

MUZIKOLOGJI f.

  • Shkenca që studion teorinë dhe historinë e muzikës; shkenca që studion kulturën muzikore të popujve.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →