FJALË

Fjalor Shqip

NDODHEM vetv.

  1. Jam në një vend, gjendem diku; jam në rrethana të caktuara; vet. veta III bie, shtrihet diku. Ndodhet aty (këtu). Ndodhet pranë (larg). Ndodhet në veri (në jug). Ndodhet midis tyre. Ndodhet jashtë rrezikut.
  2. Jam rastësisht diku, gjendem rastësisht në një vend. U ndodh aty pa dashur. S'u ndodh në shkollë.
  3. fig. Jam ose bie në një gjendje që nuk e prisja, gjendem padashur përpara diçkaje, zakonisht të papëlqyeshme. U ndodh ngushtë (pisk). U ndodhëm para një të papriture (para një fakti të kryer). Ndodhej në pikë të hallit.
  4. fig. bised. (me një trajtë të shkurtër të përemrit vetor në r. dhanore). Ndihmoj dikë në rrethana të vështira, i gjendem krah dikujt. Iu ndodh pranë (krah). I ndodhet në çdo rast (në rast nevoje). Iu ndodhën në fatkeqësi. Na është ndodhur kurdoherë.
  5. vet. veta III (me një trajtë të shkurtër të përemrit vetor në r. dhanore). Kam me vete rastësisht diçka, më gjendet; kam. S'iu ndodhën para me vete. Më dha ç'iu ndodh. Na priti me ç'iu ndodh.
  6. U ndodha (më zuri) bosh shih te BOSH.