FJALË

Fjalor Shqip

NDODHI f.

  • 1. Diçka që ka ndodhur me të vërtetë, ngjarje; fakt nga jeta e përditshme. Ndodhi interesante. Mes ndodhisë dhe legjendës.
  • 2. Tregim i shkurtër; përrallë me temë nga jeta e përditshme. Ndodhi tërheqëse. Sajonte ndodhi. I pëlqenin ndodhitë.