FJALË

Fjalor Shqip

NDODHJE f.

  • 1. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve NDODH, NDODHEM 1-3. Ndodhja e fatkeqësisë (e aksidentit). Ndodhja e tij jashtë shtetit.
  • 2. ~E, ~ET. Ndodhi, ngjarje. Ndodhjet e fundit. Pas kësaj ndodhjeje.