FJALË

Fjalor Shqip

PLOTËSI f. libr.

Të qenët i plotë, vetia e diçkaje që është e plotë. Plotësia e të dhënave. Plotësia e përshkrimit.

  • Me plotësi zërash njëzëri, në mënyrë të njëzëshme.