FJALË

Fjalor Shqip

PLOTFUQI f. libr.

Plotfuqishmëri. Plotfuqi e vlefshme. Njoh plotfuqitë e dikujt. I dha plotfuqi.