FJALË

Fjalor Shqip

PLOTËSOR m.

1. Plotësues.

2. gjuh. shih RRETHANOR,~I. Plotësori i kohës (i shkakut).

PLOTËSOR mb.

1. Që shërben për të plotësuar diçka, plotësues.

2. gjuh. shih RRETHANOR, ~E.