FJALË

Fjalor Shqip

PORRIT kal. krahin.

1. Shuaj, fik. Porrit zjarrin.

2. fig. Bëj që të ulet, të qetësohet a të zbutet diçka; resht, shuaj. E porriti grindjen (sherrin, shamatën).