FJALË

Fjalor Shqip

POTAS m. kim.

Kalium. Kloruri i potasit. Sulfati i potasit.