FJALË

Fjalor Shqip

POTAS m. kim.

Kalium. Kloruri i potasit. Sulfati i potasit.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →