FJALË

Fjalor Shqip

POTIR m. vjet.

Kupë prej argjendi, prej qelqi etj. për të pirë verë; gotë. Mbushi potirin. I dha një potir verë.