FJALË

Fjalor Shqip

POTASIK mb. kim.

Që ka të bëjë me potasin, që i përket potasit, i potasit; që përbëhet prej potasit. Plehrat potasike. Sulfat potasik. Sapun potasik. Plehërim potasik.