FJALË

Fjalor Shqip

POTASIK mb. kim.

Që ka të bëjë me potasin, që i përket potasit, i potasit; që përbëhet prej potasit. Plehrat potasike. Sulfat potasik. Sapun potasik. Plehërim potasik.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →