FJALË

Fjalor Shqip

POTKOJ kal.

1. Mbath me potkonj. Potkoi kalin.

2. Lidh një pemë me spango e me kashtë thekre duke kujtuar se kështu do të bëjë kokrra shumë (sipas besëtytnive dhe një riti të vjetër). Potkonin demët.