FJALË

Fjalor Shqip

POTKOJ kal.

1. Mbath me potkonj. Potkoi kalin.

2. Lidh një pemë me spango e me kashtë thekre duke kujtuar se kështu do të bëjë kokrra shumë (sipas besëtytnive dhe një riti të vjetër). Potkonin demët.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →