FJALË

Fjalor Shqip

REGJI f. teatër., kinem.

  • 1. Mjeshtëria dhe puna e regjisorit; vënia në skenë e një shfaqjeje ose e një filmi. Regji e goditur. Regjia televizive. Regjia e filmit (e shfaqjes). Nën regjinë e dikujt.
  • 2. përmb. Tërësia e punonjësve që drejtojnë vënien në skenë të një shfaqjeje ose të një filmi, regjisorët. Puna e regjisë.