FJALË

Fjalor Shqip

REGJJE f.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve REGJ, REGJEM. Regjja e lëkurëve. Regjja e turshive. Reparti i regjjes.