FJALË

Fjalor Shqip

SHAJNI f.

  • Përfytyrimi i rremë që i shfaqet si hije dikujt në një gjendje të sëmurë, hije, vegulli. Iu shfaq një shajni.