FJALË

Fjalor Shqip

SHARGOJ kal. krahin.

  • 1. E bëj të largohet, e përzë, e largoj, e tremb. I shargoi pulat nga kopshti.
  • 2. fig. Prek, lëndoj (për zemrën); turbulloj; çakërdis, prish (për mendjen). Vdekja e djalit ia shargoi zemrën. Ia shargoi mendjen.