FJALË

Fjalor Shqip

SHARTESË f.

  • 1. Shartim pemësh.
  • 2. Kalemi ose sythi që e shtiem në drurin tjetër kur shartojmë; druri që kemi shartuar. Kanë zënë të gjitha shartesat. Vuri tri shartesa në një rrënjë.
  • 3. fig. Gjë e shtuar mbi një tjetër a e bashkuar me të jo në mënyrë të natyrshme, diçka që duket si e ngjitur a e shtuar. Sistem me shartesa.