FJALË

Fjalor Shqip

SHATOJ kal. vtjet.

  • Punoj me shat, prashit. Shatoj misrin.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →