FJALË

Fjalor Shqip

SHEHËRLI m. vjet.

  1. Qytetar. Gjysma ishin shehërli, gjysma katundar.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →