FJALË

Fjalor Shqip

SHEHËRLI m. vjet.

  1. Qytetar. Gjysma ishin shehërli, gjysma katundar.