FJALË

Fjalor Shqip

SHEMË f. blet.

  • 1. Bleta e re që largohet në pranverë nga zgjoi, luzma e bletës. Shema e parë. Mjaltë sheme.
  • 2. Zgjua me zoga.
  • 3. fig. Shumicë e madhe, mizëri, luzmë (për qenie të gjalla).