FJALË

Fjalor Shqip

SHKALLËZIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve SHKALLËZOJ, SHKALLËZOHET. Shkallëzim i vazhdueshëm. Shkallëzimi i detyrave. Shkallëzimi i një vegle matëse (i një aparati matës). Shkallëzimi i bombardimeve.
  • 2. spec. Ndarje me vija në fushën e një vegle a të një aparati matës, shkallë. Shkallëzim i dyfishtë. Shkallëzimi i vizores.
  • 3. Nënndarje, ngjyrim. Shkallëzimet e një ngjyre. Shkallëzimet midis dy madhësive.
  • 4. let. Figurë stilistike, e cila krijohet duke e paraqitur mendimin me fjalë që vijnë njëra pas tjetrës më të fuqishme ose më të dobëta. Shkallëzim ngjitës (zbritës).

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →