FJALË

Fjalor Shqip

TEKDO

I. ndajf.

  • Në çdo vend, kudo. Është i dëgjuar (i njohur) tekdo. Shkonte tekdo. Janë tekdo. Përhapet tekdo. Ngado e tekdo. Tekdo që... kudo që...

II. lidh. Kudo.

  • Tekdo që... kudo që ...