FJALË

Fjalor Shqip

TEKSTILIST m.

  • Ai që punon në një fabrikë ose në një kombinat tekstili, punëtor i industrisë tekstile. Puna e tekstilistëve. Qyteti i tekstilistëve.