FJALË

Fjalor Shqip

TEKTONIK mb. gjeol.

  • Që lidhet me tektonikën; që i përket tektonikës, i tektonikës; që është formuar nga lëvizjet dhe ndryshimet e kores së tokës nën veprimin e forcave të brendshme tokësore. Forca tektonike. Zona tektonike. Lëvizje (çarje, fundosje) tektonike. Me prejardhje tektonike. Lugina (liqene) tektonike.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →