FJALË

Fjalor Shqip

TEKNIKE f.

  • 1. Fem. e TEKNIK, ~U. Teknike e mesme. Teknike gjeologe. Teknike miniere. Teknikja e ndërtimit (e punimeve, e duhanit).
  • 2. vjet. Shkollë teknike.