FJALË

Fjalor Shqip

TEKNIKUM m.

  • Shkollë e mesme profesionale, që përgatit teknikë të mesëm; ndërtesa e kësaj shkolle. Teknikum bujqësor (mjekësor, ekonomik, industrial). Teknikumi i naftës (i gjeologjisë). Teknikumi i mbrëmjes. Mbaroi (kreu) teknikumin.