FJALË

Fjalor Shqip

TERMIK mb.

  • Që lidhet me nxehtësinë, që mbështetet në veprimin e nxehtësisë a të energjisë së saj, që bëhet me ndihmën e nxehtësisë. Burime termike. Furrë termike. Bymim termik. Energji termike. Përpunim (rrezatim, ndriçim) termik. Metoda termike. Pajisjet termike. Motor termik.