FJALË

Fjalor Shqip

U përcollët këtu prej fjalës: tharbet.

THARBËT mb.

  • Që vjen si i thartë; i thartë (edhe fig.). Kumbulla të tharbëta. Fjalë të tharbëta.