FJALË

Fjalor Shqip

THATUSH mb.

  • 1. Që vjen i dobët, i hequr, i thatë; thatim. Djalë thatush, vajzë thatushe.