FJALË

Fjalor Shqip

THATUSH mb.

  • 1. Që vjen i dobët, i hequr, i thatë; thatim. Djalë thatush, vajzë thatushe.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →