FJALË

Fjalor Shqip

THUAJSE pj.

  • Jo plotësisht përafërsish, gati, po thuajse. Erdhën thuajse të gjithë. Janë thuajse njëlloj. Thuajse përfundoi. Thuajse nuk fliste fare. Thuajse u bë menjëherë. Thuajse nuk e dëgjova.