FJALË

Fjalor Shqip

POTHUAJSE I ndajf.

  1. Me përafërsi, gati-gati; jo tamam, jo prerazi. Pothuajse arritëm. - E mbaruat? - Pothuajse.

POTHUAJSE II pj.

  1. Afërsisht, gati, rreth. Gjatë pothuajse një jave. Është pothuajse si kjo. Janë pothuajse të njëjtë. Erdhën pothuajse të gjithë. Ishte pothuajse dhjetë kilometra. Merr pothuajse një kuintal.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →