FJALË

Fjalor Shqip

POTHUAJ ndajf. pj.

Pothuajse. Pothuaj e preu. Pothuaj po fluturonte. Ishte e mbuluar pothuaj e tëra. Kishin pothuaj të njëjtin mendim. Qenë pothuaj të gjithë.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →