FJALË

Fjalor Shqip

TINGËLLIMË f.

  • 1. shih. TINGËLLIM, ~ I 2. Tingëllima e ziles. Tingëllima e gotave.
  • 2. let. Poezi lirike me katër strofa, prej të cilave dy të parat kanë nga katër vargje e dy të dytat nga tre vargje zakonisht njëmbëdhjetërrokëshe e me sistem rimash të ndryshme; sonet. Ka shkruar tingëllima. Recitoi një tingëllimë. I kushtoi një tingëllimë.