FJALË

Fjalor Shqip

TRUPËZIM m.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve TRUPËZOJ, TRUPËZOHET. Trupëzimi i drurëve. Trupëzimi i metaleve. Trupëzimi i ideve.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →