FJALË

Fjalor Shqip

TRUPIM m.

  • Veprimi e sipas kuptimeve të foljeve TRUPOJ. TRUPOHET; Trupimi i drurëve. Bënë trupimin me sharrë.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →