FJALË

Fjalor Shqip

TRUPIM m.

  • Veprimi e sipas kuptimeve të foljeve TRUPOJ. TRUPOHET; Trupimi i drurëve. Bënë trupimin me sharrë.