FJALË

Fjalor Shqip

TRUPOJ kal.

  1. I pres degët dhe rrënjët një druri, duke i lënë vetëm trupin, e ndaj trungun e drurit në kërcunj më të vegjël, e bëj trupa. Trupoi pishën. I trupojnë me sharrë
  2. Kaloj mes për mes një mali, pylli, fushe etj., për t'i rënë rrugës më shkurt, i bie drejt, pres shkurt, i bie trup. Trupoi fushën (pyllin, bjeshkët, lumin).

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →