FJALË

Fjalor Shqip

TRUPOR mb.

  • Që ka të bëjë me trupin e njeriut a të kafshës, që ka lidhje me trupin; që i përket trupit a shtatit, i trupit. Bukuri trupore. Forcë trupore. Dobësi trupore. Dhembje trupore. Gjatësia (pesha) trupore. Nevoja trupore. Të meta trupore. Ushtrime (lëvizje) trupore. Ndëshkime trupore.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →