FJALË

Fjalor Shqip

TRUNOR mb.

  • Që ka të bëjë me trurin, që i përket trurit, i trurit; që ndodhet a që zhvillohet në tru. Ind trunor. Cipë (korja) trunore.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →