FJALË

Fjalor Shqip

TRUPVOGËL mb.

  • Që e ka trupin të vogël; kund. trupmadh. Qengj trupvogël. Kalë trupvogël.