FJALË

Fjalor Shqip

ZOTOJ kal. bised.

  • 1. E nënshtroj dikë a diçka, e bëj zap. Ka zotuar vendin.
  • 2. Marr me forcë, shtie në dorë, bëhem zot i diçkaje, përvetësoj; marr dhe trashëgoj; zotëroj, kam. Ia zotoi shtëpinë. Pasurinë ia zotuan djemtë. Zotoi tokën.