FJALË

Fjalor Shqip

Begenisur mb.bised. - Që e nderon tjetrin duke e përfillur dhe duke e pritur mirë, i pritur; që sillet me thjeshtësi e me nderim kundrejt të tjerëve. Djalë (njeri) i begenisur.