FJALË

Fjalor Shqip

BEGATIM m. libr.

  1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve begatoj, begatohem. Begatimi i vendit. Begatim pa shkak. drejt. pasurim në kurriz të një tjetri pa derdhur djersë vetë.