FJALË

Fjalor Shqip

BEGATOHEM vetv.

  1. vet. veta III. I shtohen të mirat, bëhet i begatshëm, pasurohet. Begatohet vendi. Begatohet toka. Begatohet gjuha.
  2. Pasurohem, fitoj një pasuri.